Pricacy Policy

Εισαγωγή

Ο ηλεκτρονικός ιστότοπος www.physiomed.academy (στο εξής «η ιστοσελίδα») αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ιατρικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας «PHYSIOMED ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η εταιρία»), με διακριτικό τίτλο «PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε.», έδρα την Πάρνηθος 31, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: 800636317 και αριθμό ΓΕΜΗ 13335706000 (ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης), με τηλέφωνο και email επικοινωνίας το info@physiomed.com.gr και +30 2310 900898.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ασφαλείας & Απορρήτου (στο εξής «Δήλωση» ή «Πολιτική»), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης. Η εταιρία σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη της ιστοσελίδας. Η παρούσα αναφέρει τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα. Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον προηγουμένως ο χρήστης δεν έχει αποδεχτεί τους όρους πριν γίνει η οποιαδήποτε τροποποίηση τους. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ θα ενημερώνει τους χρήστες που είχαν προηγουμένως αποδεχτεί τους όρους για την αλλαγή τους. Αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να δηλώσουν ότι είναι σύμφωνοι με τους νέους όρους προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Προκειμένου να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες και να διευκολύνουμε στις αγορές σας με προτάσεις προϊόντων, γίνεται η συλλογή προσωπικών στοιχείων μετά τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη και αφού προηγουμένως λάβει πλήρη γνώση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997 και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών θα σας ζητηθούν και θα αποθηκευτούν το όνομα, το επώνυμο, το email, το τηλέφωνο, η διεύθυνση, το όνομα της εταιρίας (αν υπάρχει), το ΑΦΜ (εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου), καθώς και το είδος ή τα είδη των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιλέξατε να αγοράσετε ή να επιστρέψετε. Προκειμένου να υποβάλλετε το μήνυμα σας στη φόρμα επικοινωνίας θα σας ζητηθεί το όνομα, το email και το μήνυμα σας. Επίσης, για την εγγραφή σας στο newsletter θα σας ζητηθεί το όνομα, το επώνυμο και το email σας. Τέλος, μπορεί να σας ζητήσουμε να καταθέσετε την άποψη σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με την επίδειξη μιας φωτογραφίας σας ή βίντεο. Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο καιρό είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, είτε για τουλάχιστον 10 έτη. Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας είναι τα 6 έτη.

Η εταιρία PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. συλλέγει διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς: για την επικοινωνία μας με τους (αποστολή προϊόντων και διαφημιστικού υλικού), για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων, για την παροχή υπηρεσιών πελάτη (προσφορές, ενημερωτικά emails), για την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες προσφορές και διαγωνισμούς, για την ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα, για την ενημέρωση των χρηστών για διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχει, για την προσφορά εξατομικευμένης εμπειρίας στους δικτυακούς μας τόπους, την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες όσων αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού, οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση, για την επικοινωνία, την επίλυση διαφορών, ή την είσπραξη οφειλόμενων ποσών, εάν χρειαστεί ή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα με το λογαριασμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρωση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@physiomed.com.gr. Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με την PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@physiomed.com.gr ή να απευθύνεται στη διεύθυνση Πάρνηθος 38, Κάτω Τούμπα, Θεσσαλονίκη ή στο τηλέφωνο 2310478448. Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, η PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού. Σε περίπτωση διέλευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Προτιμήσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν εσάς, τις προτιμήσεις σας, τη συσκευή σας ή να χρησιμοποιηθούν ώστε η τοποθεσία να λειτουργεί όπως αναμένετε. Οι πληροφορίες συνήθως δεν σας ταυτοποιούν απευθείας, αλλά μπορούν να σας παρέχουν μια πιο εξατομικευμένη διαδικτυακή εμπειρία. Αν θέλετε, μπορείτε να μην επιτρέψετε ορισμένους τύπους cookies. Κάντε κλικ στις διαφορετικές επικεφαλίδες κατηγοριών για να μάθετε περισσότερα και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στην τοποθεσία και τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την τοποθεσία, με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ρυθμίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που γίνονται από εσάς, που αφορούν ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως είναι η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά ορισμένα τμήματα της τοποθεσίας μπορεί να μην λειτουργούν σε αυτήν την περίπτωση. 

Cookies Απόδοσης

Εφόσον ο χρήστης αποδεχτεί τα cookies απόδοσης, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να μετράμε επισκέψεις και προελεύσεις κυκλοφορίας, ώστε να υπολογίζουμε να βελτιώνουμε την απόδοση της τοποθεσίας μας. Μας βοηθούν να γνωρίζουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο δημοφιλείς και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στην τοποθεσία. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, συνεπώς, ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί την τοποθεσία μας. 

Στοχευμένα Cookies

Αυτά τα cookies ρυθμίζονται μέσω της τοποθεσίας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για τη δημιουργία ενός προφίλ των ενδιαφερόντων σας και για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε άλλες τοποθεσίες. Λειτουργούν αναγνωρίζοντας με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα απολαμβάνετε τις στοχευμένες διαφημίσεις μας σε διαφορετικούς ιστότοπους. Έπειτα από συγκατάθεση σας, η PHYSIOMED HEALTH GROUP Α.Ε. δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες marketing, διαφήμισης και επικοινωνίας.